Giải pháp Dịch vụ công

19/07/2017

1. Ưu điểm của hệ thống

Nền tảng hiện đại, công nghệ hiện đại đáp ứng các tiêu chuẩn, hướng dẫn về Chính phủ điện tử của Bộ TTTT hướng dẫn.

Phục vụ công dân, tổ chức, doanh nghiệp giao tiếp với cơ quan nhà nước bằng nhiều hình thức : trực tiếp, qua mạng, các trang thiết bị hỗ trợ, thiết bị cầm tay...

Phục vụ cán bộ tiếp nhận và trả kể quả có thể nhận hồ sơ trực tiếp, qua mạng, in giấy biên nhận hồ sơ, theo dõi quá trình, tình trạng xử lý hồ sơ…

Phục vụ cán bộ, phòng ban chuyên môn có thể xử lý hồ sơ trên mạng, theo dõi hồ sơ, hỗ trợ các công cụ in ấn, biểu mẫu, trao đổi công việc, tương tác với các bộ phận khác …trong quá trình xử lý hồ sơ.

Phục vụ lãnh đạo các đơn vị có thể theo dõi, giám sát, đôn đốc công tác giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính… từ đó hỗ trợ các công cụ ra quyết định.

Hệ thống báo cáo thống kê đa chiều, công cụ nhắc việc, cảnh báo hồ sơ quá hạn...