Giải pháp cổng thông tin điện tử V-Portal

19/07/2017

Trên các nền tảng công nghệ mới nhất, Việt Trung đã phát triển giải pháp cổng thông tin với đầy đủ các chức năng, đáp ứng được mọi nhu cầu từ đơn giản đến phức tạp, phù hợp với các cơ quan, đơn vị quy mô từ lớn đến nhỏ:

     - Đáp ứng được các nhu cầu tích hợp nhiều nguồn dữ liệu. Hiệu năng sử dụng cao

     - Được xây dựng trên các nền tảng phổ biến hiện nay như:​​​​​​

           + Công nghệ: .Net MVC 5; MS SharePoint 2013; Dotnetnuke …

           + Hệ quản trị CSDL: SQL Server 2008 – 2014; Oracle 10g

Các đơn vị đã triển khai:

     1. Cổng thông tin trường Đại học:

         - Cổng thông tin Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh ( http://buh.edu.vn/)

 

      - Cổng thông tin Học viện Nông nghiệp Việt Nam (http://vnua.edu.vn/vie/)

        - Cổng thông tin trường Cao đẳng tài nguyên và môi trường Hà Nội (http://www.htec.edu.vn/)

     2. Cổng thông tin các tổ chức:

         - Cổng thông tin dự án “Nâng cao năng lực sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam - 1 cổng Trung ương và 40 cổng thoogn tin các thư viện thuộc 40 tỉnh của dự án (http://bmgr-mic.vn/)

         - Cổng thông tin trả thưởng - Mobiphone 5